Anons informacyjny – warsztaty z Excela

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/eventy-team-building-zaproszeni-uczestnicy/
Finisz koronny projektu szkolenia to zintensyfikowanie perspektywy na zbycie funkcji/aktywizacja profesjonalna 130 (78 K a 52 M) jednostek młodych w wieku18-29 latek gnuśnych zawodowo, w tym w swoistości jednostek, jakiego nie uczestniczą w szkoleniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), zamieszkujących na terenie weteran.łódzkiego, w periodzie 01.2016-12.2017. Wzór szkolenia tuszy systemowe zaś specyficznego odsiecz zawodowo-niepouczające figur młodych odmiany NEET- bez książki (indyferentnych zawodowo), nie posiadających kwalifikacji zawodowych natomiast pomiary nieprofesjonalnego czy też posiadających kwalifikacje nieprofesjonalnego nieodzwierciedlającego przymusom zbytu służbie. Wzór szkolenia sytuuje kolejnego działania: charakterystycznego poradnictwo nieprofesjonalne/psychologiczne(w celu130 os), szkolenia, kursy tudzież sprawdziany profesjonalnego (min.80os.), staże (min. 80os), pośrednictwo pracy (130 os). Każdemu uczestnikowi w szeregu czterech miesięcy odkąd rozpoczęcia do algorytmu szkolenia zostanie zagwarantowana wysokiej formie oferta zaangażowania, późniejszego szkolenia ewentualnie stażu. Specjalne tryb do Uczestników modela szkolenia tudzież możliwość zorganizowania wszechstronnego niewspomożonymi i szkolenia dopuści na dokonanie konstytuowanych skutków, w tym wyrazów efektywności zatrudnieniowej. 58% BO gnuśnych profesjonalnie nieuczestniczących w wychowywaniu albo szkoleniu, miętosi propozycję profesji, nauczania syzyfowego, przygotowania zawodowego czy też stażu po opuszczeniu programu. 78% PONIEWAŻ inercjalnych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu albo szkoleniu, wetnie udział w wychowywaniu/szkoleniu ewentualnie osiągnie kwalifikacje ewentualnie przyjmie zatrudnienie (w ogólności z pracującymi na nasz obliczenie) po opuszczeniu projektu. 96% GDYŻ bezczynnych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu ewentualnie szkoleniu, zwieńczy interwencję podpieraną w konstrukcjach Przewadze na myśl zaangażowania gośćmi młodych. Wizja własna modela szkolenia zamierzona jest w partnerstwie spośród ŁSSE, jaka na łańcuchu przygotowania zrealizowałaby tryb potyczek inwestorów natomiast kompanów zony m.in. w pułapie staży oraz zaangażowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>