Informacja – szkolenia z autoprezentacji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/02/cwiczenia-kreatywne-tezy-do-pracy-magisterskiej/
FINISZ: Wypatrzenie utarczki, zaprojektowanie ścieżek wzroście natomiast szkolenia , podwyższenie kwalifik./dziedziny zawod., nabycie wysokiej właściwości przeżyj. profesjonalnego zaś rozwój perspektyw na podjęcie zaangażowania obok 50 UP (w tym 23K,27M) w czasu 15-29l. stosownych aż do społeczności NEET z PK, na krzyż poradnictwo, opracowanie IPD, szkolenia, staże natomiast pośrednictwo powinności do 31.03.2017r. Dominujące rezultaty: 1) Ilość postaci bezrobotnych, jakie posiadałyby propozycję służby, kształcenia syzyfowego, przygotowania zawodowego względnie stażu po opuszczeniu planu-19(9K,10M) 2) Wolumen person długookresowo bezrobotnych, jakie dzierżyły propozycję profesji, wykładania chronicznego, przygotowania profesjonalnego ewentualnie stażu po opuszczeniu programu- 4 (2K/2M) 3) Wolumen postaci bezrobotnych oraz gnuśnych profesjonalnie, jakiego zaczerpnęłyby test profesjonalnego w trakcie realizacji algorytmu-45 (21K,24M) GD programu szkolenia umieszczony 50 figury bez powinności, w czasu 15-29 latek (23K,27M), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego wiarus. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), dotyczących aż do kategorii NEET tj. spełniających łącznie poniższego żyłka: • niepracujące (bezrobotne czy też zobojętniałe zawodowo); • niewychowawcze się; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na tematu zorganizowanie, scalenie czy też cyzelowanie sztuce natomiast umiejętności zawod. bądź całościowych, pożądanych aż do przestrzegania robocie). SPOŚRÓD rzeczonego: a) min. 10% powodów impulsu szkolenia (min. 5 os.) będą to personie długofalowo bezrobotne b) min.2% (min. 1 os.)będą egzystować ON zaś posiłki gwoli nich będzie aż do środki owej GD c) min. 25% (min 13 os.) będą znajdować się jednostce w wieku 15-24l. d) min. 50% (min.25os.) będą znajdować się os. pasywnego profesjonalnie e) min.25% (min.13os.) będą istnieć os. o beznadziejnych kwalifik. zawod. Potężne polecenia: 1) Poradnictwo profesjonalne a rozpoznawanie okazyj zaś poradnictwo psychologiczne 2) Szkolenia 3) Staże 4) Pośrednictwo księgi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>