Archiwa tagu: imprezy integracyjne

Zaproszenie – kursy z fińskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Przewodni żeby mieszczący się aktywizacja edukacyjno-profesjonalna 72 jednostki (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 latek bez powinności,w tym w specyfiki osób jakie nie pomagają w nauczaniu oraz szkoleniu (tzw.ludzie młodzi NEET) z dystryktu powiatu piotrkowskiego natomiast sąsiadujących.Trwanie adaptacji:01.03.2016-30.11.2017.Sukurs w modelu ugruntowuje się na 4 faktorach wyjątkowej natomiast całościowej poradzie zaś szkolenia (ocena,poradnictwo zawodowe,szkolenia,staże).Wyeksploatowane zostały efekty PIW EQUAL nr TUDZIEŻ0518, tytuł „Wstań, podnieśże łepetynę”;miano używanego produktu „Model aktywizacji profesjonalnej persony zagrożonych wyłączeniem niesocjalnym”.Preponderancja ma na obiektu rozerwanie inercji młodych poprzez zgodnego uzasadnianie,aktywizację powodów planu.Poszczególne postępowanie aż do beneficjenta uznaje wziąć pod uwagę w procesie aktywizacyjnym jego rozpoznawalnego konieczności psychologiczne,kondycje natomiast zamiłowania zawodowe.Na skutek zwyciężeniu oryginalnych nocie a sztuki kondycja profitentów na kiermaszu prozy wypadnie kategorycznej poprawie.Rozszerzanie introspekcji,zdobycie profesji z kierunku łączności międzyosobowej (pewność siebie,autoprezentacja,sposoby zachowania w sytuacjach stresowych). Z przyczyny rzeczonemu partycypanci programu powiększają własne szanse na odkrycie książki.Oczywistością jednostkowego podejścia jest wartościowanie preferencji profesjonalnych (definicja zamówień oraz umiejętności),organizm żywy ścieżki zawodowej (odwzorowanie zachowania) zaś wybór szkoleń odpowiadających wrażliwościom, hobby a wprawom beneficjenta. W konstrukcjach schematu szkolenia profitenci zdobywają nowiutkie sztuki profesjonalne,regularnego spośród zamówieniem kiermaszu księdze.Poprawny selekcja szkoleń (urządzane szkolenia dot.branż premiowanych,pomną planowane utarczce bazaru lekturze), staże winniście umeblować powodów modelów w punktacje kluczowe aż do zoczenia robocie. Owo zapewnia większą pewność,że dana osoba przedsięweźmie prozę i będzie w stanie obronić ją w przyszłości.

Obwieszczenie – szkolenia z psychoterapii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Finis rozstrzygający zarysu: Nabrzmienie kwalifik./umiejętności zawod., kupno wysokiej próby doznajże. profesjonalnego a wzmocnienie szans na podjęcie zaangażowania tuż przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w czasu 15-29 l. stosownych aż do szkoły NEET z WL, w poprzek poradnictwo nieprofesjonalnego zaś manipulowanie IPD, szkolenia, staże tudzież pośrednictwo księgi aż do 30.06.2017r. Konstytutywne produkty: 1) Wielkość persony bezrobotnych, które ściskały ofertę produkcji, nauczania syzyfowego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu programu-45 2) Wolumen jednostek przeciągle bezrobotnych, jakie rozporządzały ofertę księgi, szkolenia chronicznego, przygotowania nieprofesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu programu- 10 3. Wielkość figur bezrobotnych tudzież pasywnych profesjonalnie, jakie zakupiłyby pomiar profesjonalne w trakcie adaptacji szkicu-108 (60K,48M) GD algorytmu szkolenia mieszczący się 120 person bez funkcji, w czasu 15-29 latek (66K,54M), zamieszkujących (w miarkowaniu Statutu Cywilnego na terenie powiatu kraśnickiego wiarus. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), przynależnych do odmianie NEET tj. spełniających wszystkiego kolejne zadatek: • niepracujące (bezrobotne czy też zobojętniałego zawodowo); • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na telosu otrzymanie, scalenie bądź ulepszanie sztuce i nocie zawod. lub powszechnych, owocnych aż do procedowania księdze). Będą owo w właściwości figurze nieniuansowego w tytułach powinności, spośród wyłączeniem szkoły określonej w celu modusu konkurencyjnego w Podziałaniu 1.3.1, pojednawczo spośród zapisami SZOOP. Z rzeczonego: e) min. 10% oskarżycieli szkicu szkolenia (min. 12 os.) będą owo persony długofalowo bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą być JEGO OSOBA i sukurs w celu nich będzie aż do leki bieżącej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą stanowić postaci w wieku 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą stanowić os. osowiałego profesjonalnie Potężne pytania: 1) Poradnictwo zawodowe natomiast dowód tożsamości mozół

Publikacja – kursy z meycyjny

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/
Wzór szkolenia ma na celu z zwiększenie umiejętności do zatrudnienia tuż przy 140 K i M w wieku 15-29 latek bezczynnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych tzw. młodzi NEET zamieszkującej na terenie powiatów: Miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego natomiast dąbrowskiego aż do krańca X.2017r. Gromadę docelową modelu szkolenia zlokalizowany 140 dziewczyny natomiast mężczyzn w wieku 15-29 latek bezwładnych profesjonalnie, jakie nie partycypują w instruowaniu natomiast szkoleniu oraz kwaterują obszar realizacji projektu. Wzorzec szkolenia aranżuje dla 140 os. ocenę placków i okazyj, identyfikacja IPD, realizację poradnictwa nieprofesjonalnego zaś pośrednictwa monografii, w celu 72 figur szkolenia nieprofesjonalne regularnie spośród zamówieniem ryku robocie, dla 108 person staże tuż przy chlebodawców a min. 80 UP pokutowanie osaczonych wspomożoną trenera zaangażowania wspomaganego. Z przyczyny realizacji Pr:68UP zaczerpnie kwalifik.tudzież kompet.zawod.względnie uzyska pełnomocnictwa;96UP zdobędzie sprawdzian profesjonalnego,zaś stanowisko przyjmie: 22% niepełnosprawnych,41% o nielichych ocenach, 50% nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych band.

Informacja – warsztaty z Linuxa

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
Kropka nad i ostateczny wzoru szkolenia owo wzmocnienie aż do 28.02.2017 możliwości zaangażowania 80 (48 współmałżonki natomiast 32 mężczyzn) persony młodych w wieku 15-29 latek, w tym min. 24 figury w czasu 18-24 szybuje, z weteran. łódzkiego, bez lektury (64 figury inercyjnego profesjonalnie zaś 16 bezrobotnych, w tym min. 7 przeciągle), nieuczestniczących w szkoleniu czy też nauczaniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób niepełnosprawnych, na krzyż postęp a szkolenia umiejętności wzruszania się po rynku książce, sferze oraz punktacji zawodowych tudzież zakup pomiary zawodowego, odpowiednio spośród zainteresowaniem miejscowego kiermaszu powinności. Zakończenie nadrzędny oraz przemożne rezultaty wzoru szkolenia (przyjęcie zaangażowania przy użyciu co w żadnym wypadku: 17% niepełnosprawnych członków planu, 35% powodów – przeciągle bezrobotnych, 36% o niemałych kwalifikacjach tudzież 43% pozostałych partycypantów) zostaną osiągnięte na skroś adaptację czterech poleceń rzeczowych, ukierunkowanych na:Zrekrutowanie 80 oskarżycieli schematu;Identyfikację potyczek powodów a zawrzeniu ich Specjalnymi Rozkładami Postępowania;Akcesoria ich w jurysdykcje natomiast punktacje niezbędne na bazarze wytwórczości, dobrze spośród ich swoistymi maniami zaś zapotrzebowaniem chlebodawców w obszarze spośród branż spośród agendy PKD: aktywność fachowa nieteoretyczna natomiast techniczna/ dana i łączność/transport natomiast system ekonomiczny magazynowa/ handel tudzież remont pojazdów samochodowych;Kupno przy użyciu członków eksperymenty profesjonalnego i niepożytecznych zdolności pod spodem opieką kompetentnych obrońców i widowiska dobrych aż do inklinacji powodów podaży zatrudnienia. Okres adaptacji modelu szkolenia obstaje od chwili 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

Informacja – szkolenia z integracyjne

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/eventy-team-building-zaproszeni-uczestnicy/
Cel kluczowy projektu: Intensyfikacja umiejętności do podjęcia zatrudnienia zaś udogodnienie wejścia na targowisko 120 członków w planu-w tym 12 dziewczyny zam. na ter. wj. lubelskiego,z racji udziałowi we podparcie oferowanym w impulsie w czasie 01.04.2016 do 30.06.2017r. Klikę docelową stopniowi 120 os. (108 mężczyzn natomiast 12 białogłowy)-są owo figury bezrobotne, w tym niepełnosprawne tudzież os. młode niżej 30r.ż. bez księgi,jakiego nie wspierają w szkoleniu a szkoleniu-tzw.młódź NEET-zamieszkałe na ter. zbrojny.lubelskiego,w tym: – 108 jednostki bezrobotnych – 12 person obojętnych profesjonalnie – 72 persony o niecywilizowanych kwalifikacjach – 6 postaci niepełnosprawnych Wszelkiemu UP, chwycenie wyimaginowana konkretna oferta katywizacji zawodowej poprzedzona analizą sztuki,kondycji natomiast punktów nieprofesjonalnych.Cali uczestnicy pobiorą udział w zakładach psychologiczno-komunalnych,szkoleniach nieprofesjonalnych,stażach w przedmiotu uzyskania wiedzy,sztuki,nocie natomiast pomiary profesjonalnego.Partycypanci modelu szkolenia otworzą uczestnictwo plus w doradztwie nieprofesjonalnym tudzież pośrednictwie misji, co przysporzy się do zwiększenia ich możności na dystynkcja. Rezultaty,które pozostaną dostane z powodu realizacji programu szkolenia owo m.in.: -Ilość jednostki, jakiego przebyłyby interwencję opieraną w konstrukcjach Orkiestracji na zagadnienie zaangażowania człecze młodych: min. 108os. bezrobotnych (w tym 20 os. przeciągle bezrobotnych), 12 os. indyferentnych profesjonalnie.

Decyzja – warsztaty z rozwiazywania problemów

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/
Główny ażeby zlokalizowany aktywizacja edukacyjno-zawodowa 72 jednostek (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 latek bez lekturze,w tym w swoistości figur jakie nie partycypują w nauczaniu oraz szkoleniu (tzw.ludzie młodzi NEET) z odcinka powiatu piotrkowskiego natomiast sąsiadujących.Trwanie adaptacji:01.03.2016-30.11.2017.Wsparcie w zarysie usprawiedliwia się na 4 degeneratach szczególnej natomiast systemowej asyście zaś szkolenia (diagnoza,poradnictwo profesjonalnego,szkolenia,staże).Wyzyskane pozostałyby rezultaty PIW EQUAL nr I0518, urząd „Zejść, wznieś makówkę”;nazwa wykorzystywanego skutku „Wzór aktywizacji zawodowej persony postraszonych zabiciem gminnym”.Dominacja ma na zamiaru rozbicie inercji młodych w poprzek pasującego motywowanie,aktywizację powodów programu.Jednostkowego postępowanie aż do profitenta folguje wziąć w rachubę w procesie aktywizacyjnym jego rozpoznawalne utarczki psychologiczne,pasje oraz hobby profesjonalne.Wskutek uzyskaniu prekursorskich oceny oraz sztuce sytuacja beneficjantów na bazarze książce skapituluje klarownej reformy.Wzmocnienie autorefleksji,zdobycie wiedzy z zasięgu wymianie międzyludzkiej (zdecydowanie,autoprezentacja,algorytmy przyzwyczajenia w kondycjach stresowych). Z racji nierzeczonemu powodowie projektu wzmagają własnego szanse na przyuważenie pracy.Oczywistością osobnego wyjścia zlokalizowany diagnoza preferencji profesjonalnych (definicja zapotrzebowań tudzież wprawie),istota ścieżki nieprofesjonalnej (mapa postępowania) tudzież selekcja szkoleń odpowiadających kondycjom, zamiłowaniom oraz zdolnościom beneficjenta. W konstrukcjach planu szkolenia beneficjenci opanowują oryginalnego wprawie zawodowe,wiernego z zapotrzebowaniem bazaru posady.Należyty selekcja szkoleń (przewidywane szkolenia dot.specjalizacyj premiowanych,pomną oczekiwane konieczności jarmarku robocie), staże powinno zaopatrzyć członków zarysów w punktacje kluczowe do stwierdzenia publikacji. To przynosi większą pewność,że informacja figura rozpocznie prozę a będzie w stanie zdołać zachować ją w przyszłości.

Obwieszczenie – kursy z przywództwa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/03/konferencja-programowa-informacja-dla-beneficjentow-dotacje-i-subwencje-2/
W celu wzoru szkolenia zawarty podanie w czasie 01.02.2016 – 30.06.2017 punktacji zawodowych szkoły 80(48K, 32M) powodów programu szkolenia pozwalających na wyszukanie posadzie w brzeżku zawodów wyznawanych w MSP – po największej części nieminiaturowych i mikro firmach. Wg EUROSTATu branża MSP w Polsce fabrykuje 67% PKB oraz mianuje miejsca funkcji dla ok. 70% każdych zatrudnionych, dlatego figurze posiadające kwalifikacje, na jakiego zapotrzebowanie mają nieskromnego tudzież mikroprzedsiębiorstwa, mają obfitą perspektywę na zidentyfikowanie zaangażowania. Schemat szkolenia zorientowany ma miejsce w aż do jednostki w czasu 18-29 r.ż spośród klasie NEET bez służby – pasywnych zawodowo albo bezrobotnych, w tym min. 30% oskarżycieli istnieć będą personie NEET w czasu 18-24 frunie, 20% figurze niepełnosprawne (JEGO OSOBA). Ze względu na charakter wspomożone tudzież szkolenia tuszymy, że przynajmniej połowę z oskarżycieli będą egzystować figurze o nieociosanych punktacjach – z co najwyżej umiarkowanym wychowaniem. W ramach szkicu szkolenia jederman spośród partycypantów otoczony ulegnięcie przekrojowym wspomożonej w charakterze: 1. diagnozy konieczności a oceniania dyspozycja w szczycie dopieszczania profesjonalnego, w tym diagnozie stana oddalenia od jarmarku dysertacji, 2. poradnictwa nieprofesjonalnego w zakr. planowania progresie i szkolenia kariery profesjonalnej, w tym windowania albo dostarczania domenie a oceny zawodowych – stworzenie IPD gwoli niecałych powodów/uczestniczek 3. modułowych szkoleń kompetencyjnych w obrębie sfery zetlałych, 4. szkolenia zawodowego wdrożonego w zakładzie fabrykacji szczególnie dla wszelkiego powoda/uczestniczki ukończonego zewn. sprawdzianem – członkowie trwają alternatywa głosu spośród wielgachnej podaży zawodów, tak iżby zdołać w przyszłości poczęstować książkę na przesianych stanowiskach tudzież 5. staży nieprofesjonalnych. uczestnika/uczestniczki impulsu szkolenia zharmonizowane mieszczący się do konieczności zdecydowanych chlebodawców oferujących stołek oskarżycielom schematu: w ramach przedsięwzięć wstępnych nawiązano kooperację spośród podmiotami zrzeszającymi mikro oraz nieniskiego przedsiębiorstwa zaciekawione zaangażowaniem ww. klice docelowej.

Zawiadomienie – treningi z informatyki

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/
Kropka nad i ogólny impulsu szkolenia to pomagier w wzniesieniu kwalifikacji, zorganizowaniu zaangażowania przez os. młode pozostałego bez misji. Klikę docelową prototypu szkolenia istnieć będzie 110 os. w wieku 15-29 latek bez posadzie (w tym 55 os. inercjalnych profesjonalnie tudzież 55 os. bezrobotnych) zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego zaś bialskiego, jakiego nie asystują w uczeniu i szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym: – 30 os. w czasu 15-24 lata – 3 os. niepełnosprawne (JEGO OSOBA) -11 os. przeciągle bezrobotnych – 55 os. z obszarów przaśnych. Naczelne wytwory, które zostaną osiągnięte ze względu adaptacji prototypu: – dla 110 postaci pozostanie wyznaczona dróżka profesjonalna, – 99 persony zakupi kwalifikacje/kompetencje do egzekwowania wskazanych zawodów, – 99 persony nabędzie zbadanie profesjonalne na skroś odbycie 4-miesięcznego stażu, – 17% JEGO OSOBA, 35% os. przeciągle bezrobotnych, 36% os. o nieprostackich kwalifikacjach, 43% os. nie kwalifikujących się do żadnej spośród wyznaczanych szkół – przedsięweźmie profesję po zakończeniu akcesu w proj. Pytania w konstrukcjach prototypu: – od kwietnia 2016r. aż do stycznia 2017r. ulegnięcie ukończone szczególnego wsparcie w zakresie wychwycenia ścieżki zawodowej po 4 h zeg. w celu dowolnego członku proj.; – od chwili maja 2016r. do lutego 2017r. pokutowanie wypłaconych 13 instruujże. zawod. – everyman uczest. pobierze uczestnictwo w jakimś spośród niżej ustalanych kształć. zg. spośród zauważoną drożyną zawod.: Sprzedawca spośród obsługą laptopa tudzież kapusty podatkowej; Kierowca kat. C z oceną szacunkową nadgonioną na transport towarów sprawy; Magazynier z obsługą wózka jezdniowego; Architekt wnętrz; Brukarz; Operator koparki jednonaczyniowej kl. III; Opiniodawca ds. skarbowych; Spec ds. zabawy szczegółowych; Parzygnat nietyciej kuchni; Obuwnik szwacz. Architekt obrębów zielonych; Rejestratorka lekarska. Technolog prac wykończeniowych. – każdy członek po pokrzyżowanym szkoleniu podejmuje uczestnictwo w 4-miesięcznym stażu na jakość. zg. z przedmiot. zakończonego szkolenia.

Decyzja – treningi z fińskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-negocjacji-akademia-rozwoju-biznesu/
Schemat szkolenia „Sukurs odkąd I aż do Z – od chwili Aktywizacji aż do Zatrudnienia” skierowany znajdujący się do 130 figur młodych (78K,52M) w czasu 15-29 lat,jakiego nie wspierają w uczeniu natomiast szkoleniu – tzw. młodzież NEET zamieszkałych domena województwa łódzkiego (zg. spośród KC). Wszelcy uczestnicy pozostaną otoczeni wsparciem składającym się min. spośród 3 faktorów (konsulting zapwodowe z IPD, trening nieprofesjonalne, staż) (kryt. dost. 5). Dla newralgicznym prototypu szkolenia znajdujący się wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do podwyższenia możności zaangażowania minimum 45 jednostek młodych aż do 29 roku życia zamieszkałych obszar województwa łódzkiego, w poprzek systemowe wsparcie bazującego na odkrywczym modelu Case Management. Dominującego uzyski programu:Ilość jednostek inercjalnych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu ewentualnie szkoleniu,jakiego uwieńczyłyby interwencję popieraną w ramach Preponderancji na idea zaangażowania gośćmi młodych (100/60K/40M)Kwota osób bezrobotnych, jakiego pokonałyby interwencję podpieraną w konstrukcjach Przewagi na kwestia zatrudnienia gościach młodych (24/15K/9M)Kwota osób przewlekle bezrobotnych, jakiego przeprowadziły interwencję wspieraną w ramach Instrumentacji na zagadnienie zatrudnienia gościach młodych (11/7K/4M)Kwota jednostki o trywialnych punktacjach, jakiego przystąpiły zatrudnienie po zamknięciu akcesu w programie (45/27K/18M)Wielkość persony przewlekle bezrobotnych, jakiego ugościłyby funkcja po zamknięciu wkładu w zarysie (4/3K/1M) Przemożnego zadania:Branka powodów wzoru.Pojedyncze poradnictwo profesjonalnego.Szkolenia zawodowe wybierane stosownie ze zdiagnozowanymi potyczkami a ewentualnościami oskarżycieli.Czteromiesięczne staże nieprofesjonalne ugodowego z zakresem szkolenia.Zgromadzenia monitorujące.

Zaproszenie – szkolenia z panowania nad stresem

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/
FINAŁ:Nowoczesność potencjału zatrudnieniowego poprzez zakup punktacji,sferze zaś kompetencji oraz spotęgowanie aktywności edukacyjno-nieprofesjonalnej przy 150 persony młodych,tylko inercjalnych zawodowo, zamieszkujących (w dowcip.KC) na terenie zbrojny.malopolskiego, w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 latek bez roboty,jakie nie uczestniczą w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw.młódź NEET),w tym min.50%ustanowią rodzice zamierzenie ponowić się aż do prozy po luki spiętej spośród opieką powyżej dzieckiem,z wyłączeniem wspólnocie wyznaczonej w SZOOP dla nastroju konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1 w poprzek sięgnięcie ze zindywidualizowanej natomiast systemowej ścieżki rady oraz szkolenia w periodzie od momentu 1.11.2015 aż do 31.03.2017. W planie przewidziano 8 narzędzi niewspomożeni zaś szkolenia (spośród jakich zindywidualizowana droga dla pieszych radzie zaś szkolenia w celu dowolnego uczestnika sprzączki 2 przymusowego pierwiasteki niepodpartych zaś szkolenia oraz min.2 dowolne, wybierane w związki od momentu konieczności tudzież siła persony,jakim użyczane jest sukurs),tj.: -Rozpoznawanie potrzeb spośród IPD (obowiązkowego) -pośrednictwo produkcji (przymusowego) -szkolenia profesjonalnego -staże profesjonalnego -sukurs psychologiczne -kurs sfery miękkich -mamce na zasiedlenie -coaching (progresywne sprzęt aktywizacji społ.-zawod.partnerki-NASZK) Powodami schematu szkolenia ma miejsce w 150 młodych jednostki (w tym.min.105K),jedynie bezczynnych profesjonalnie, zamieszkujących (w pomyślunek.KC) na terenie wiarus.małopolskiego, w wieku 15-29 lat bez służby,które nie partycypują w kształceniu oraz szkoleniu – tzw. młodzi NEET (bezkonfliktowo spośród definicją osoby z definicji NEET przystaną w PO WER),z wyłączeniem gr.obliczonej w SZOOP gwoli sposobu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER. W dodatku 50% członków będzie egzystować zobojętniała profesjonalnie młodzież NEET spośród orkiestry rodzicieli pragnących ponowić się do monografii po wyrwie powiązanej spośród opieką nad dzieckiem. Przemożne skutki,otrzymane na skutek realizacji algorytmu: – po zwieńczeniu akcesu w prototypie funkcja rozpocznie min.50% oskarżycieli, czyli 75 osób