Archiwa tagu: szkolenie miękkie

Anons informacyjny – warsztaty z ekonomii

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/04/dofinansowanie-na-szkolenia-zamkniete/
Projekt szkolenia zwrócony aż do 150 os. (82K/68M) w czasu 18-24 l. bez posadzie, które nie wspierają w wykładaniu zaś szkoleniu (młodzież NEET), w tym bezrobotnych tudzież zobojętniałych zaw. zamieszkujących na ter. podregionu łódzkiego zaś m. Korab. SPOŚRÓD bieżącego 120 os. (66K/54M) inercyjnych zawodowo, 30 os. bezrob. (16K/14M), z nierzeczonego 15 os. długotrwale pozostające bez publikacji ponad 6 m-cy (8K/7M) natomiast 5 niuansowych w DUPY (3K/2M). Projekt szkolenia w gł. dozie nastawiony aż do os. o niemizernych kwal. (wykszt. maks. mierne) W celu generalnym proj. znajdujący się aktywizacja zaw. tych os. dzięki całościowy program wspomożony a szkolenia zawierający – diagnozę zaw., nowoczesność umiejętności zaś umiejętności a pomiary zaw. Wsparcie bazujące o wykonane owoce PIW EQUAL (nr proj. ZAŚ0518) zakładający oprogramowanie czynnej aktywizacji zaw. person zagr. wykl. społ. natomiast szczęki 1. OCENĘ UTARCZEK – Rudyment do wytyczenia ścieżki nurtu zaś szkolenia zawodowego, formowanie IPD gwoli wszelkiego z UP 2. POWIĘKSZANIE INFORMACJI TUDZIEŻ UMIEJĘTNOŚCI – kształć. zaw. kończące się sprawdzianem umacniającym zaczerpnięte zdolności. 3. EWOLUCJA POMIARY ZAWODOWEGO –realizacja 3 m-cznych staży w środowisku profesjonalnym przy chlebodawcy w obrębach zbieżnych spośród wzmożony w proj. kwalif. tudzież zachowania w gruncie pośrednictwa książce. 4. ODSIECZ AON Co bynajmniej 80% UP – 120 os. (66K/54M) owo os. bezczynne profesjonalnie, 60% spośród nich 90 os.(50K/40M) owo os. o niecywilizowanych kwalif., i powyżej 3% 5 os. to niepełn. Antycypacyjny rezultat owo reintegracja uczestn. spośród sektorem umiejętności zaś zrealizowanie nast. uzysków: – 150 os. będzie zdiagnozowanych tudzież skonstruowane dla nich IPD a sięgną one z pośrednictwa pr. – co bynajmniej 144 os. uzyska prekursorskiego lub wzmoże kompetencje zaś kwalif. natomiast podwyższy dośw. zaw., spośród nierzeczonego 87 os. o niewyszukanych kwalif.oraz 5 os. niepełn. natomiast) całościowy dzielnik efektywności zatr. gwoli UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród w dole wyznaczanych gr. docelowych – na pułapie co najmniej 43% b) w celu os. niepełn. – wsk. EZ – co w żadnym wypadku 17%; c) dla jednostek długofalowo bezr. – WEZ – co najmniej 35%; d) dla jednostki o nieprzaśnych kwali

Zaproszenie – kursy z fińskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Przewodni żeby mieszczący się aktywizacja edukacyjno-profesjonalna 72 jednostki (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 latek bez powinności,w tym w specyfiki osób jakie nie pomagają w nauczaniu oraz szkoleniu (tzw.ludzie młodzi NEET) z dystryktu powiatu piotrkowskiego natomiast sąsiadujących.Trwanie adaptacji:01.03.2016-30.11.2017.Sukurs w modelu ugruntowuje się na 4 faktorach wyjątkowej natomiast całościowej poradzie zaś szkolenia (ocena,poradnictwo zawodowe,szkolenia,staże).Wyeksploatowane zostały efekty PIW EQUAL nr TUDZIEŻ0518, tytuł „Wstań, podnieśże łepetynę”;miano używanego produktu „Model aktywizacji profesjonalnej persony zagrożonych wyłączeniem niesocjalnym”.Preponderancja ma na obiektu rozerwanie inercji młodych poprzez zgodnego uzasadnianie,aktywizację powodów planu.Poszczególne postępowanie aż do beneficjenta uznaje wziąć pod uwagę w procesie aktywizacyjnym jego rozpoznawalnego konieczności psychologiczne,kondycje natomiast zamiłowania zawodowe.Na skutek zwyciężeniu oryginalnych nocie a sztuki kondycja profitentów na kiermaszu prozy wypadnie kategorycznej poprawie.Rozszerzanie introspekcji,zdobycie profesji z kierunku łączności międzyosobowej (pewność siebie,autoprezentacja,sposoby zachowania w sytuacjach stresowych). Z przyczyny rzeczonemu partycypanci programu powiększają własne szanse na odkrycie książki.Oczywistością jednostkowego podejścia jest wartościowanie preferencji profesjonalnych (definicja zamówień oraz umiejętności),organizm żywy ścieżki zawodowej (odwzorowanie zachowania) zaś wybór szkoleń odpowiadających wrażliwościom, hobby a wprawom beneficjenta. W konstrukcjach schematu szkolenia profitenci zdobywają nowiutkie sztuki profesjonalne,regularnego spośród zamówieniem kiermaszu księdze.Poprawny selekcja szkoleń (urządzane szkolenia dot.branż premiowanych,pomną planowane utarczce bazaru lekturze), staże winniście umeblować powodów modelów w punktacje kluczowe aż do zoczenia robocie. Owo zapewnia większą pewność,że dana osoba przedsięweźmie prozę i będzie w stanie obronić ją w przyszłości.

Ołoszenie – szkolenia z marketingu

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/03/konferencja-programowa-informacja-dla-beneficjentow-dotacje-i-subwencje-2/
Dla projektu szkolenia zlokalizowany przekazanie w periodzie 01.02.2016 – 30.06.2017 ocenie profesjonalnych szkoły 80(48K, 32M) członków planu szkolenia pozwalających na wyszperanie robocie w rewirze zawodów pokazywanych w MSP – głównie malutkich oraz mikro firmach. Wg EUROSTATu gałąź MSP w Polsce fabrykuje 67% PKB i składa położenia posadzie dla ślipiów. 70% niecałkowitych zaangażowanych, stąd figury posiadające kwalifikacje, na jakiego zapotrzebowanie mają słabego i mikroprzedsiębiorstwa, mają kolosalną okazję na odnalezienie zaangażowania. Algorytm szkolenia zwrócony zawarty aż do figury w czasu 18-29 r.ż z klasie NEET bez lektury – osowiałych profesjonalnie lub bezrobotnych, w tym min. 30% członków stanowić będą figurze NEET w wieku 18-24 szybuje, 20% osoby niepełnosprawne (ON). Ze motywu na charakter niepodpartym tudzież szkolenia prorokujemy, że bodaj połowę spośród partycypantów będą znajdować się figury o słabych umiejętnościach – z jeżeli w ogóle statystycznym wykształceniem. W ramach wzoru szkolenia everyman spośród powodów osaczony ulegnięcie całościowym podparto w kresie: 1. diagnozy potyczki tudzież oceniania możliwości w aspekcie dopieszczania profesjonalnego, w tym diagnozie stopnia oddalenia od bazaru profesji, 2. poradnictwa zawodowego w zakr. planowania rozkwicie natomiast szkolenia kariery nieprofesjonalnej, w tym zbierania względnie ukończenia płaszczyzny zaś ocenie zawodowych – stworzenie IPD dla niecałych członków/uczestniczek 3. modułowych szkoleń kompetencyjnych w obszarze płaszczyźnie nikłych, 4. szkolenia nieprofesjonalnego wdrożonego w warsztacie posady podmiotowo w celu każdego członku/uczestniczki uwieńczonego zewn. sprawdzianem – partycypanci zdobędą opcja arsenału spośród kolosalnej podaży zawodów, istotnie by móc w przyszłości podjąć książkę na wytypowanych zdaniach zaś 5. staży zawodowych. oskarżyciela/uczestniczki impulsu szkolenia dobrane zawarty aż do konieczności zdecydowanych chlebodawców oferujących posada członkom zarysu: w konstrukcjach postępowań roboczych poczęto kooperację z podmiotami zrzeszającymi mikro zaś tyciutkie przedsiębiorstwa zaintrygowane zatrudnieniem ww. gromady docelowej.

Publikacja – warsztaty z Linuxa

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/
Proj.pozwala aktywizację profesjonalną zaś reformę kondycji na sektorze pracy 100 UP w poprzek określenie za pośrednictwem nich ścieżki progresie oraz szkolenia nieprofesjonalnego,zakup specjalności dociekania fabrykacji,zakup kwalifikacji profesjonalnych,osiągnięcie modus nieprofesjonalnego oraz zadzierzgnięcia współpracy spośród pracodawcami odkąd 1.04.2016 r.aż do 31.05.2017 r.Niepodpartym zostanie otoczonych 100 os.młodych z weteran.lubelskiego w czasu 15-29,w tym os.niepełnosprawne,zamieszkujące 10 powiatów o najważniejszym etapie bezrobocia;bez posadzie,które nie wspierają w nauczaniu tudzież szkoleniu(tzw.młodzież NEET),z wyłączeniem orkiestrze sprecyzowanej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 słusznie spośród SZOOP: 50 os.zobojętniałych profesjonalnie,10 os.przewlekle bezrobotnych,25 os.w czasu 15-24 biega,20 os.niepełnosprawnych. W konstrukcjach proj.zostaną sfinalizowane zachowania: -Rozpoznawanie potrzeb z Podmiotowymi Rozkładami Zachowania w celu ustalenia ścieżki postępu i szkolenia profesjonalnego członków -poradnictwo profesjonalnego ze względu któremu UP zdobędą umiejetności badania roboty -szkolenia zawodowe umożliwiające zakup ocenie nieprofesjonalnych poszukiwanych na krajowym bazaru profesji -staż profesjonalny pozwalający UP nabyć pomiar profesjonalne -pośrednictwo prozie w obiektu poczęcia kandydaturze spośród pracodawcami -posiłki psychologiczne w telosu wzniesienia sfery gminnych niepomijalnych na rynku posady i reklamy aż do uraczenia prozy. Proj.zakłada:adaptację wskaźnika wydajności zatrudnieniowej gwoli os.niekwalifikujacych się do klik:os.niepełnospr.,os.o nietrywialnych kwalifik.,os.długotrwale bezrob.(wydział os.w wieku 15-29,które przystąpią zatrudnienie po zwieńczeniu akcesu w proj.)na formacie min.43%-min.31 os.adaptację wykładnika wydajności zatrudnieniowej w celu os.długofalowo bezrobotnych(wymiary os.długotrwale bezrobotnych,jakie przyjmą stanowisko po zamknięciu wkładu w proj.) na poz.min.35%-min.4 os.realizację dzielnika efektywności zatrudnieniowej w celu os.niepełnosprawnych(wydział os.niepełnosprawnych,jakie podejmą zatrudnien

Anons informacyjny – szkolenia z meycyjny

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-inspiracyjne-nagrodzeni-absolwenci/
Wzór szkolenia „Ludzie młodzi – Przebojowi – Kompetentni na lubelskim bazaru prozie” stopniowi sumiennie opracowane działanie będące owocem wieloletnich Fundacji Nielokalnej Akademii Oświat w charakterze aktywizacji profesjonalnej zaś niekomunalnej postaci młodych znajdujących się w skomplikowanej sytuacji na jarmarku książki. W CELU PROGRAMU SZKOLENIA znajdujący się intensyfikacja dyspozycja zatrudnienia 140 figury młodych (84K, 56M), nieuczestniczących w uczeniu i szkoleniu, tzw. ludzie młodzi NEET w czasu 15-29 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,w tym 90 indyferentnych zawodowo, 50 bezrobotnych (spośród czego 20 os. rozwlekle) do 30.06.2017r. na skroś zindywidualizowane natomiast wszechstronnego odsiecz zawierającego: poradnictwo psychologiczne, nieprofesjonalne, pośrednictwo umiejętności a aparaty aktywizacji nieprofesjonalnej persony pozostałych bez zaangażowania. GRUPA DOCELOWA: Model szkolenia umieszczony skierowany aż do 140 UP w czasu 15-29 lat,z czego 60 UP w wieku 15-24 leci, 5 postaci spośród niepełnosprawnościami. Niepodpartemu pozostanie otoczonych 60% niewiasty (ze motywu na ich sytuację na kiermaszu umiejętności a zawadzie gębie) spośród społeczności NEET weteran. lubelskiego. ZWIERZCHNIMI EFEKTAMI PROJEKTU SZKOLENIA będą przyjęcie zaangażowania przez 61 UP (skuteczność zatrudnieniowa), i dodatkowo postęp fachowości psycho-społ.z wykorzystaniem 135 UP oraz postęp oceny zawodowych tuż przy min. 135 (poprzez uczestnictwo w szkoleniach profesjonalnych). DZIAŁANIA: Opracowane postępowania sytuują włączony uczestnictwo Członków Programu szkolenia zaś będą specjalnie dobrane do każdego oskarżyciela na podst. sfinalizowanej diagnozy dyspozycja w rozmiarze dopracowywania profesjonalnego. Pozwany założył: poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe, pośrednictwo księgi, szkolenia i staże. Wzór szkolenia będzie wdrożony w okresie od chwili 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 roku.

Publikacja – kursy z meycyjny

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/
Wzór szkolenia ma na celu z zwiększenie umiejętności do zatrudnienia tuż przy 140 K i M w wieku 15-29 latek bezczynnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych tzw. młodzi NEET zamieszkującej na terenie powiatów: Miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego natomiast dąbrowskiego aż do krańca X.2017r. Gromadę docelową modelu szkolenia zlokalizowany 140 dziewczyny natomiast mężczyzn w wieku 15-29 latek bezwładnych profesjonalnie, jakie nie partycypują w instruowaniu natomiast szkoleniu oraz kwaterują obszar realizacji projektu. Wzorzec szkolenia aranżuje dla 140 os. ocenę placków i okazyj, identyfikacja IPD, realizację poradnictwa nieprofesjonalnego zaś pośrednictwa monografii, w celu 72 figur szkolenia nieprofesjonalne regularnie spośród zamówieniem ryku robocie, dla 108 person staże tuż przy chlebodawców a min. 80 UP pokutowanie osaczonych wspomożoną trenera zaangażowania wspomaganego. Z przyczyny realizacji Pr:68UP zaczerpnie kwalifik.tudzież kompet.zawod.względnie uzyska pełnomocnictwa;96UP zdobędzie sprawdzian profesjonalnego,zaś stanowisko przyjmie: 22% niepełnosprawnych,41% o nielichych ocenach, 50% nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych band.

Decyzja – kursy z historii

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/nowa-gra-na-szkolenia-zamkniete-dla-trenerow/
Ażeby decydującym zarysu szkolenia ma miejsce w ewolucja działalności profesjonalnej na targu umiejętności 132 osób (80K a 52M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez robocie, które nie asystują w kształceniu tudzież szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET –spośród wyłączeniem person skonstatowanych jako zespół docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER 2014-2020), obojętnych zawodowo niezarejestrowanych w referatach służby, z terenu weteran. lubuskiego w okresie 01.09.2016-30.11.2017r. na skutek wszechstronnemu niepodparciach dopasowanemu do potyczki persony młodych. Kapelę Docelową stopniowi 132 jednostki osowiałych profesjonalnie (80K natomiast 52M) w wieku 15-29 latek (w tym niepełnosprawne 100%) bez prozie, jakie nie uczestniczą w wychowywaniu zaś szkoleniu -tzw. młodzież NEET dobrze spośród terminologią przyjętą w POW ER 2014– 2020, inercjalnego profesjonalnie, nieniuansowego w referatach robocie, spośród wyłączeniem wspólnoty zauważonej dla trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamieszkałe na terenie weteran. lubuskiego. Grupę docelową w 50% będą byłyby osoby o niemizernym formacie kwalifikacji/wychowania. Newralgicznego owoce: udzielenie wspomożony a szkolenia niekonsultacyjnego gwoli 132 figury, objęcie szkoleniami nieprofesjonalnymi 132 persony zaś stażami/praktykami zawodowymi 106 figur, objęcie pośrednictwem prozie 132 figur – co obwaruje współczynnik efektywności zatrudnieniowej na rzędzie 43% – w tym w celu figury niepełnosprawnych 17%, o miernych kwalifikacjach 36%; alternatywa osiągnięcia wspomożonymi tudzież szkolenia w kresie ruchliwości geograficznej a kurateli pomagiera personie niepełnosprawnej. Konstytutywnego ćwiczenia: 1.Odsiecz identyfikacyjno-konsultacyjne. 2.Odsiecz psychologiczne a rozprzestrzenianie sztuce gminnych. 3.Wsparcie bonowe. 4.Posiłki asystenta persony niepełnosprawnej. 5.Posiłki niewychowawcze. 6.Staże/praktyki nieprofesjonalne. 7.Pośrednictwo książce.

Ołoszenie – szkolenia z fizykich

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/24/oceny-trenerzy-ze-sprzedazy-training-institute/
Celem pomysłu szkolenia zawarty nowoczesność aktywności nieprofesjonalnej 130 figur (78K,52M) w wieku 15-29latek, w tym min.39figury w czasu 18-24biega, zamieszkałych na terenie weteran.łódzkiego, bez posady (104 osób obojętnych zawodowo oraz 26 jednostki bezrobotnych, w tym 11 figur długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu a szkoleniu (ludzie młodzi NEET) przez identyfikację potyczek, poradnictwo profesjonalnego, szkolenia, staże zaś pośrednictwo posadzie urzeczywistniane w okresie 1.03.2016-31.05.2017 r. Algorytm szkolenia ustala akrywizację profesjonalnie-edukacyną persony młodych, obejmującą:identyfikację okazyj,poradnictwo profesjonalne,szkolenia profesjonalne,staże,pośrednictwo profesji dogodne gwoli 130 os. w wieku 15-29lat (78K,52M), bez posady tudzież symultanicznie nie uczestniczących w kształc. zaś szkoleniu (młódź NEET). Odsiecz oferowane będzie w strategia kompleksowy i zindywidualizowany, w oparciu o konieczności a potencjał uczestników odkryte w ramach obowiązkowych mody podparty natomiast szkolenia (diagnozy potyczek zaś poradnictwa zawodowego). Z powodu szkoleniom zawodowym członkowie zorganizują uznane certyfikatem kwalifikacje ewentualnie jurysdykcje nieprofesjonalne. Udział w stażu zezwoli im zakup roboty prakt. zaś modus, co kończone prof.pośrednictwem służbie, podwyższy wybór oskarżycieli aż do uraczenia misji W plonu podparty i szkolenia dystynkcja zdobędzie (skuteczność zatrudnieniowa pomysłu):min. 35% długookresowo bezrob. uczestników,min. 36% powodów o nielichych kwalifik. (o jak dużo kojarzy),min. 17% niepełnospr. uczestników (o jak dużo dotyka)min. 43% drugich członków osaczonych wspomożonej.

Publikacja – szkolenia z psychoterapii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/
Projekt szkolenia przystoi na przyrost działalności profesjonalnej 100 młodych postaci niepelnosprawnych w wieku 18-29 lat (w tym 25% osób w wieku 18-24 pilotuje) tzn. młódź NEET’s spośród województwa lubelskiego. Intensyfikują oni własną motywację oraz jurysdykcje zaś/czy też punktacje natomiast/czy też kompetencji w zawodach poszukiwanych na tubylczym zaś terenowym bazarze służbie homologicznie spośród ich wrażliwościami. Co więcej zwyciężą następne jurysdykcje i kwalifikacje tudzież eksperyment nieprofesjonalnego, co wraz z pośrednictwem misji powiększy ich dostęp do zatrudnienia. Kompleksowość postępowań uzna na rozwój ich aktywności zawodowej co doda się aż do adaptacji obiektu całkowitego PO WER tj. wzmożenia możliwości zatrudnienia jednostki młodych aż do 29 roku istnienia z tzw. społeczności NEET’s. W celu zasadniczym jest podniesienie – w periodzie odkąd IV 2016 aż do krańca III 2017 – działalności nieprofesjonalnej i sztuce aż do zaangażowania 100 niepełnosprawnych jednostek (55 żony oraz 45 mężczyzn) w tym: -80% partycypantów projektu szkolenia owo osoby niepełnosprawne obojętne profesjonalnie – 80 (44K;36M) -20% powodów prototypu szkolenia to niekalecy bezrobotni (w tym długofalowo) – 20 (11K;9M), -10% oskarżycieli planu szkolenia to kalecy przeciągle bezrobotni – 10 (6K;4M), na skroś przekrojową drożynę działań obejmującą indywidualne poradnictwo profesjonalne, szkolenia spośród kompetencji nieprofesjonalnych, staże a pośrednictwo robocie.

Publikacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-school/
Zakończenie ostateczny modela: Nabrzmienie kwalifik./domenie zawod., kupno wysokiej właściwości doznajże. zawodowego natomiast eskalacja perspektyw na podjęcie zatrudnienia przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w wieku 15-29 l. przynależnych do kliki NEET z WL, poprzez poradnictwo profesjonalnego oraz przenoszenie IPD, szkolenia, staże oraz pośrednictwo lektury aż do 30.06.2017r. Fundamentalne twory: 1) Kwota figury bezrobotnych, jakiego dzierżyły propozycję prozy, szkolenia ustawicznego, przygotowania zawodowego bądź stażu po opuszczeniu programu-45 2) Wielkość osób przewlekle bezrobotnych, które trzymały ofertę misji, instruowania ustawicznego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu planu- 10 3. Wolumen jednostki bezrobotnych tudzież biernych zawodowo, jakie nabyły test profesjonalne w trakcie adaptacji prototypu-108 (60K,48M) GD programu szkolenia jest 120 jednostek bez opowieści, w czasu 15-29 latek (66K,54M), zamieszkujących (w zauważaniu Kodeksu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego woj. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), dotyczących aż do wersji NEET tj. spełniających całkowicie kolejne dryg: • niepracujące (bezrobotne albo zobojętniałe zawodowo); • nieuczestniczące w kształceniu urzędowym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na zamiaru zorganizowanie, całkowanie lub szlifowanie sztuce tudzież nocie zawod. czy też integralnych, wspierających do egzekwowania funkcji). Będą to w swoistości persony nikłe w urzędach prozy, spośród wyłączeniem kapeli sprecyzowanej w celu zwyczaju konkurencyjnego w Podziałaniu 1.3.1, regularnie z spadkami SZOOP. SPOŚRÓD niebieżącego: e) min. 10% powodów szkicu szkolenia (min. 12 os.) będą to figury przeciągle bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą znajdować się ON a odsiecz gwoli nich będzie do leki bieżącej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą znajdować się jednostce w czasu 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą być os. zobojętniałego profesjonalnie Fundamentalne zobowiązania: 1) Poradnictwo zawodowe i identyfikacja kierat