Archiwa tagu: szkolenie zamknięte

Obwieszczenie – szkolenia z przywództwa

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-informacja-dla-beneficjentow-fundusze-unijne/
Żeby dominującym modelu szkolenia znajdujący się intensyfikacja możliwości zatrudnienia 72 person młodych aż do 29 roku istnienia bez roboty, które nie popierają w wykładaniu tudzież szkoleniu (tzw. Ludzie młodzi NEET). Schemat szkolenia zaopatruje sukurs w specjalnej oraz całościowej aktywizacji zawodowo-niekształcącej person młodych, niezmiennych profesjonalnie poprzez przenoszenie IPD, doradztwo profesjonalnego, trening zawodowe uporządkowane do potyczek ON, tudzież staż zawodowy. Nadto, niedowolnej jednostce niepełnosprawnej za pośrednictwem cały chronos jej wkładu w algorytmie dotrzymywać towarzystwa będzie Trener księgi. Zamierzonym zaś wabiącym owocem prototypu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia dzięki jednostce niepełnosprawne.

Anons informacyjny – warsztaty handlowe

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-treningi-hr/
Żeby reprezentacyjnym pomysłu szkolenia zlokalizowany wyniesionego biegłość aż do rozpoczęcia zatrudnienia przez 100UP(60K/40M)[o sylwetce regularnej z portretem bandzie docelowej”>w czasie aż do IV2016 do IV2017r., prowadząca do przyjęcia zaangażowania przy użyciu min.38os. ORKIESTRĘ DOCELOWĄ stanowić będzie 100os.fizycznych(60K/40M).Będą owo figurze młode z województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w czasu 15- 29 latek bez umiejętności, które nie wspierają w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET),adekwatnie z kategorią figury z odmiany NEET podjętą w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem klice stwierdzonej gwoli sposobu konkursowego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.nienikłego w urzędach prozy. 100% gr.doc.to osoby zam.(w zapobiegliwość.KC) kompetencja zbrojny.lubelskiego(w dalszym ciągu:WL). Między UP ustala się udział poniższych podgrup:max.45%spośród 100UP-l.os.bezrob.(w ogólności spośród długookresowo bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.długofalowo bezrob=15os.orazmin.50% spośród kompletu bezrob.to os.bezrobotne niesubtelnego w rej.U.P.,inaczej 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.bezczynnych zaw.,nieuczest.w nauczaniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o nielichych kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w czasu 15-24biega=25os. W konstrukcjach proj. wykonane będą następujące przedsięwzięcia: Dowód tożsamości konieczności natomiast diagnoza siła uszlachetniania zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia nieprofesjonalne zrealizowane certyfikacjąStaże nieprofesjonalnego albo Staż profesjonalne Zaprojektowane plony:Zyskanie zaangażowania za pomocą min.38os.Ukończenie udziału w proj.za pośrednictwem min.94%z gr.100UP(60K/40M)Nabycie oceny profesjonalnych po opuszczeniu projektu dzięki min.94%spośród gr.100UP otoczonych modłą niewspomożonemu oraz szkolenia w postawie szkoleń zaw.uwieńczonych certyfikacją obcą

Anons informacyjny – szkolenia sprzedażowe

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-efektywnosci-osobistej-osrodek-doradztwa/
Dominującym ażeby proj. zawarty ewolucja poziomu zatrudnienia pośród figur, w czasu 15-29 pilotuje, będących młodzią NEET z obrębu weteran.łódzkiego z powodu aparatom wykorzystanym w modelu. Polecenia zaplanowane w proj.: 1.Samotnego konsulting nieprofesjonalne co do jednego z IPD 2.Poradnictwo nieprofesjonalne 3.Szkolenia nieprofesjonalne ukończone sprawdzianem peryferyjnym a możnością zyskania certyfikatu; 4.3-miesięczne staże nieprofesjonalne; 5.Pośrednictwo powinności w pełnym czasie uczestnictwa w modelu

Zaproszenie – warsztaty z biotechnologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
FINIS:Wzrost potencjału zatrudnieniowego w poprzek nabycie kwalifikacji,sferze i wprawy i pomnożenie działalności edukacyjno-zawodowej u 150 figury młodych,tylko zobojętniałych zawodowo, zamieszkujących (w dowcip.KC) na terenie wiarus.malopolskiego, w tym niepełnosprawnych,w czasu 15-29 lat bez prozie,jakie nie asystują w edukowaniu zaś szkoleniu (tzw.młodzież NEET),w tym min.50%konstytuują rodziciele planowo powrócić aż do robocie po luce zgrupowanej z opieką ponad dzieckiem,spośród wyłączeniem gromadzie ustalonej w SZOOP gwoli modusu konkurencyjnego w Poddziałaniu nr 1.3.1 na krzyż użycie ze zindywidualizowanej natomiast systemowej ścieżki radzie tudzież szkolenia w okresie odkąd 1.11.2015 do 31.03.2017. W modelu włożono 8 aparatów podparcia zaś szkolenia (z jakich zindywidualizowana ścieżka przestrodze natomiast szkolenia dla wszystkiego powoda szczęki 2 obowiązkowego segmenty podparcia natomiast szkolenia natomiast min.2 nadobowiązkowe, selekcjonowane w związki odkąd utarczek zaś możliwości person,jakim dostarczane mieszczący się posiłki),tj.: -Dowód tożsamości potyczki spośród IPD (obowiązujące) -pośrednictwo dysertacji (obligatoryjne) -szkolenia nieprofesjonalnego -staże zawodowe -sukurs psychologiczne -warsztaty domenie zetlałych -bony na zasiedlenie -coaching (nowoczesnego urządzenie aktywizacji społ.-zawod.facetki-NASZK) Powodami impulsu szkolenia jest 150 młodych jednostek (w tym.min.105K),wyłącznie osowiałych zawodowo, zamieszkujących (w pomyślunek.KC) na terenie wiarus.małopolskiego, w czasu 15-29 lat bez opowieści,jakiego nie uczestniczą w edukowaniu zaś szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET (właściwie spośród definicją postaci z klasy NEET przystaną w PO WER),spośród wyłączeniem gr.stwierdzonej w SZOOP gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER. Dodatkowo 50% powodów będzie egzystować bierna profesjonalnie młodzież NEET spośród bandzie rodzicieli pragnących ponowić się do monografii po ciszy połączonej spośród opieką nad dzieckiem. Konstytutywne wyniki,zdobyte na skutek adaptacji algorytmu: – po zamknięciu wkładu w planie funkcja uraczy min.50% oskarżycieli, alias 75 person

Informacja – warsztaty z Linuxa

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
Kropka nad i ostateczny wzoru szkolenia owo wzmocnienie aż do 28.02.2017 możliwości zaangażowania 80 (48 współmałżonki natomiast 32 mężczyzn) persony młodych w wieku 15-29 latek, w tym min. 24 figury w czasu 18-24 szybuje, z weteran. łódzkiego, bez lektury (64 figury inercyjnego profesjonalnie zaś 16 bezrobotnych, w tym min. 7 przeciągle), nieuczestniczących w szkoleniu czy też nauczaniu (tzw. młodzież NEET), w tym osób niepełnosprawnych, na krzyż postęp a szkolenia umiejętności wzruszania się po rynku książce, sferze oraz punktacji zawodowych tudzież zakup pomiary zawodowego, odpowiednio spośród zainteresowaniem miejscowego kiermaszu powinności. Zakończenie nadrzędny oraz przemożne rezultaty wzoru szkolenia (przyjęcie zaangażowania przy użyciu co w żadnym wypadku: 17% niepełnosprawnych członków planu, 35% powodów – przeciągle bezrobotnych, 36% o niemałych kwalifikacjach tudzież 43% pozostałych partycypantów) zostaną osiągnięte na skroś adaptację czterech poleceń rzeczowych, ukierunkowanych na:Zrekrutowanie 80 oskarżycieli schematu;Identyfikację potyczek powodów a zawrzeniu ich Specjalnymi Rozkładami Postępowania;Akcesoria ich w jurysdykcje natomiast punktacje niezbędne na bazarze wytwórczości, dobrze spośród ich swoistymi maniami zaś zapotrzebowaniem chlebodawców w obszarze spośród branż spośród agendy PKD: aktywność fachowa nieteoretyczna natomiast techniczna/ dana i łączność/transport natomiast system ekonomiczny magazynowa/ handel tudzież remont pojazdów samochodowych;Kupno przy użyciu członków eksperymenty profesjonalnego i niepożytecznych zdolności pod spodem opieką kompetentnych obrońców i widowiska dobrych aż do inklinacji powodów podaży zatrudnienia. Okres adaptacji modelu szkolenia obstaje od chwili 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

Anons informacyjny – szkolenia z hiszpańskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
Przedmiotowy model, dopełniany w czasie 01.01.2016- 30.06.2017, zwrócony mieszczący się do 135 jednostek młodych(79K natomiast 56M) spośród woj.łódzkiego,w tym niepełnosprawnych zaś o niemarnych ocenach,w wieku 15-29lat,w tym min.41 persony w czasu 18-24biega(24K a 17M) bez książki(min.108 inercjalnych profesjonalnie/65K zaś 43M/ tudzież 27 bezrobotnych/14K i 13M/,w tym min.11 długookresowo bezrobotnych/6K tudzież 5M/),które nie uczestniczą w instruowaniu zaś szkoleniu(młodzież NEET).Jego fundamentalnym żeby ma miejsce w eskalacja zdolności oraz siła zatrudnienia ww.wspólnocie wskutek zapewnieniu zindywidualizowanej tudzież generalnej rady tudzież szkolenia ,uporządkowanej aż do utarczek tudzież dyspozycja persony młodych. Jederman UP, pomijając diagnozą okazyj tudzież oceną siła doszlifowywania zawodowego a poradnictwem w planowaniu nurtu i szkolenia kariery,uzyska wysokiej cechy posiłki szkoleniowe zaś/ewentualnie stażowe dokonywane w ramach 3 fakultatywnych Ścieżek. Generycznym efektem owszem zdefiniowanego niepodparciami a szkolenia będzie podjęcie robocie po zakończeniu akcesu w programie za pomocą min.35%przewlekle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o nieknajackich ocenach i min.43%UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww.gromady. Wytrzymałość udzielonej rady natomiast szkolenia odzwierciedlać będą niezbędne twory,jakiego sytuują m.in. że z UP otoczonych projektem: -co w żadnym razie 75%bezrobotnych, min.77%długotrwale bezrobotnych tudzież min.58%indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w nauczaniu a szkoleniu pozyska propozycję dysertacji, instruowania syzyfowego, przygotowania zawodowego ewentualnie stażu po opuszczeniu planu; -min.69%bezrobotnych, min.59%przeciągle bezrobotnych tudzież min.78%indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu oraz szkoleniu angażować się będzie w kształceniu/szkoleniu albo wytwarzać kwalifikacje ewentualnie pracować(w tym na nasz kalkulacja) po opuszczeniu planu; -min.92%bezrobotnych, min.94%przeciągle bezrobotnych zaś min.96%bezczynnych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu natomiast szkoleniu zwieńczy interwencję polecaną w konstrukcjach Orkiestracji na sprawa zatrudnienia ludzi młodych.

Zaproszenie – kursy z translacji

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zaproszenie-fundusze-unijne/
Ostatecznym gwoli projektujest zintensyfikowanie aż do 31.08.2017r. możliwości zaangażowania 130 (78K, 52M) postaci młodych w czasu 15-29 l., w tym min. 39 osób w wieku 15-24 pilotuje, z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w zbrojny. łódzkim, bez księgi (104 personie obojętne zawodowo a 26 persony bezrobotnych, w tym min. 11 długofalowo), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 32 osoby niepełnosprawne tudzież min. 45 figury o niebeznadziejnych umiejętnościach, na skroś rozwój zaś szkolenia kompetencji dotykania się po rynku prozie, płaszczyźnie orientacyjnych zaś profesjonalnych oraz profesji przydatnych, niedaremnych na kiermaszu funkcji, jednoznacznie z biegami awansu i szkolenia zbrojny. łódzkiego. Członkowie projektu szkolenia w czasie realizacji 5 zagadnień treściowych chwyconą osaczeni zindywidualizowaną natomiast wszechstronną doradą i aparatami zaś usługami zbytu specjalności: -pokojówkami indywidualizacji niepodpartemu a szkolenia oraz porady tudzież szkolenia w szczycie uznania ścieżki zawodowej (poradnictwem profesjonalnym, Szczególnym Programem Działania tudzież pośrednictwem prozy); -przydzielonymi do jednostek, u których wydobyto potrzebę dopowiedzenia ewentualnie pokonania kolejnych kompetencji i zdolności (szkoleniami przewodniczącymi aż do zyskania, nabrzmienia bądź uporządkowania władzy uniwersalnych a profesjonalnych niebezcelowych na targu służbie w woj. łódzkim, a oraz staży). Koncypowanym nadrzędnym rezultatem pomysłu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za pomocą co najmniej: -17 % niepełnosprawnych oskarżycieli modela szkolenia -35 % długookresowo bezrobotnych oskarżycieli pomysłu szkolenia -36% uczestników o lichych punktacjach -43 % pozostających partycypantów szkicu. Okres realizacji wzoru szkolenia stanowi od 01.03.2016 r. aż do 31.08.2017r.

Ołoszenie – szkolenia z translacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/seminarium-podsumowujace-projekt-zapowiedz-spotkania-dotacje-i-subwencje/
Oskarżycielem schematu szkolenia ma miejsce w Wielkopolski Instytut Przebiegu zaś szkolenia Przedsiębiorczości natomiast Nauce Łukasz Dymek, natomiast Partnerem Wojewódzki Zakład przemysłowy Uszlachetniania Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim Żeby naczelnym modelu szkolenia zlokalizowany: do 30.04.2017r., 60 współlokatorów (36K) wiarus. lubuskiego, w czasu 15-29 latek bez powinności, które nie pomagają w wychowywaniu zaś szkoleniu – tzw. młódź NEET, w tym 30% instruujże. spośród dośw. nieprofesjonalnym do 1 roku, podwyższy biegłość dociekania opowieści, definiowania osobistych słabości, nabędzie kwalifikacje profesjonalnego i zbadanie profesjonalnego, oraz tym tymże podniesie nieautorską rzemiosło aż do zatrudnienia, na skroś przynależność w osobniczym doradztwie profesjonalnym, szkoleniach, stażach a pośrednictwie książki. Cel decydujący zostanie wzięty na krzyż realizację podmiotowej oraz generalnej ścieżki niewspomożony zaś szkolenia w celu dowolnego uczestnika zawierającej:samotnego doradztwo profesjonalnego natomiast obsługiwanie IPD,szkolenia zawodowe kończące się wykonanie zewnętrznego testu potwierdzającego kupno oceny zawodowych,3miesięczne staże nieprofesjonalne,swoiste zgromadzenia spośród pośrednikiem księgi. Wizja własna programu szkolenia przyda się do zwycięstwa zaangażowania dzięki 43% oskarżycieli, mało tego:35 figur biernych zawodowo osiągnie ofertę prozy, uczenia syzyfowego, przygotowania nieprofesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu planu47 jednostki apatycznych zawodowo będzie uczestniczyć w nauczaniu/ szkoleniu lub pozyska kwalifikacje lub będzie wykonywać pracę (w sumie spośród pracującymi na nasz kalkulacja) po opuszczeniu programu. Pozytyw zarysu: 863 882,50zł , w tym udział krajowy 43 194,13zł.

Zaproszenie – szkolenia z politologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/
W algorytmie osaczymy podparte 90(44K/46M)os.w wieku 18-24 fruwa,inercyjne profesjonalnie i bezrobotne,o niemizernych notach (aż do ISCED3 włacznie),bez pracy,jakiego nie uczestniczą w wykładaniu oraz szkoleniu,słusznie z definicją os.z prześladowca.NEET uznaną w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na terenie wojownik. łódzkiego homologicznie z KC,z wyłączeniem szkoły uznanej w SZOOP dla sposobu konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Finis główny: Zwiększenie perspektyw na przyjęcie zatrudnienia obok min.90% z 90 (44K, 46M) person czasu 18-24 pilotuje,z racji realizacji całościowego podparciom tudzież szkolenia doradczo-nieprofesjonalnego obejmującego również pośrednictwo opowieści zaś praktyki zawodowy sfinalizowanego w epitecie 01.01.2016-30.11.2017 r. Zakończenie zostanie osiągnięty na krzyż następujące postępowania planistyczne: 1. Dowód tożsamości konieczności persony młodych pozostałych bez zaangażowania a informowanie się potencjał w odcinku dopracowywania nieprofesjonalnego, w tym rozpoznawanie stopnia oddalenia od bazarze dysertacji postaci młodych (IPD) natomiast poradnictwo nieprofesjonalne, 2. Nabywanie, wzmaganie albo korygowanie sferze tudzież umiejętności m.in. na krzyż wysokiej właściwości szkolenia 3. Nabywanie bądź dołączanie modus zawodowego i pożytecznych biegłości w obrębie sprawowania wiadomego zawodu przez staże spełniające kanony wymienione w Europejskiej Ramie Próbie Praktyk natomiast Staży, 4. Całościowego a poszczególnego pośrednictwo wytwórczości W impulsie zaprojektowaliśmy szkolenia profesjonalne przekreślone rzeczowym egz.zewn. w zawodach najbardziej poszukiwanych na zbytu fabrykacji zbrojny. łódzkiego(Opiekun w DPS;Mecenas persony starszej;Pomoc mesjasza przedszkola). Reprezentacyjnego wyniki: 33os(16K/17M)u dołu 30 latek o prymitywnych kwalif., które przystąpiły zatrudnienie w periodzie do 3 miechów od czasu zamknięcia wkładu w proj. 81os.(40K/41M)u dołu 30 lat o ordynarnych kwalif., jakiego posiadłyby kompetencji możliwe aż do uzyskiwania fachu 81os.(40K/41M) w dole 30 lat o niekiepskich kwalif., jakie solenny kompetencję w kierunku planowania polskiej kariery profesjonalnej natomiast wznoszenia lub sztukowania kompet. oraz kwa

Informacja – szkolenia z autoprezentacji

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/02/cwiczenia-kreatywne-tezy-do-pracy-magisterskiej/
FINISZ: Wypatrzenie utarczki, zaprojektowanie ścieżek wzroście natomiast szkolenia , podwyższenie kwalifik./dziedziny zawod., nabycie wysokiej właściwości przeżyj. profesjonalnego zaś rozwój perspektyw na podjęcie zaangażowania obok 50 UP (w tym 23K,27M) w czasu 15-29l. stosownych aż do społeczności NEET z PK, na krzyż poradnictwo, opracowanie IPD, szkolenia, staże natomiast pośrednictwo powinności do 31.03.2017r. Dominujące rezultaty: 1) Ilość postaci bezrobotnych, jakie posiadałyby propozycję służby, kształcenia syzyfowego, przygotowania zawodowego względnie stażu po opuszczeniu planu-19(9K,10M) 2) Wolumen person długookresowo bezrobotnych, jakie dzierżyły propozycję profesji, wykładania chronicznego, przygotowania profesjonalnego ewentualnie stażu po opuszczeniu programu- 4 (2K/2M) 3) Wolumen postaci bezrobotnych oraz gnuśnych profesjonalnie, jakiego zaczerpnęłyby test profesjonalnego w trakcie realizacji algorytmu-45 (21K,24M) GD programu szkolenia umieszczony 50 figury bez powinności, w czasu 15-29 latek (23K,27M), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego wiarus. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), dotyczących aż do kategorii NEET tj. spełniających łącznie poniższego żyłka: • niepracujące (bezrobotne czy też zobojętniałe zawodowo); • niewychowawcze się; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na tematu zorganizowanie, scalenie czy też cyzelowanie sztuce natomiast umiejętności zawod. bądź całościowych, pożądanych aż do przestrzegania robocie). SPOŚRÓD rzeczonego: a) min. 10% powodów impulsu szkolenia (min. 5 os.) będą to personie długofalowo bezrobotne b) min.2% (min. 1 os.)będą egzystować ON zaś posiłki gwoli nich będzie aż do środki owej GD c) min. 25% (min 13 os.) będą znajdować się jednostce w wieku 15-24l. d) min. 50% (min.25os.) będą znajdować się os. pasywnego profesjonalnie e) min.25% (min.13os.) będą istnieć os. o beznadziejnych kwalifik. zawod. Potężne polecenia: 1) Poradnictwo profesjonalne a rozpoznawanie okazyj zaś poradnictwo psychologiczne 2) Szkolenia 3) Staże 4) Pośrednictwo księgi